Start bij de Brede Vaart vanaf 18.30
Avondvierdaagse Linschoten 2019
Is van maandag 20 tot en met donderdag 23 mei
Dit jaar wordt alweer de 39ste avondvierdaagse georganiseerd in Linschoten.
Wat in 1980 is ontstaan is uitgegroeid tot een echte avondvierdaagse. In 1980 is het opgestart als
een comité van ouders van de beide lagere scholen de Timotheüs school en de Pr Clausschool.
In het begin werd alles nog met de handgeschreven en waren er ieder jaar voor de deelnemers
een medaille en een cijfer hoe vaak zij hadden meegelopen.
De tijd heeft dit allemaal in gehaald, maar de gezelligheid van vier avonden wandelen is gebleven
voor de kinderen maar zeker ook voor de volwassen wandelaars.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer deel neemt aan dit unieke, elk jaar terugkerend evenement in
ons prachtige Linschoten!!!
Het bestuur.
Heb jij je al ingeschreven voor de Avond4daagse? Doe het snel hier!
Linschotense avondvierdaagse!